SwiftUI: Button

Kullanıcı için dokunma etkinliğinde çeşitli aksiyonlar tetiklemek için projelerimize buton dahil edebiliriz. SwiftUI’da butonları kullanabilmek için action ve label olmak üzere 2 özellik tanımlarız.

// Button
Button(action: {}, label: {})

// Label Ekleme
Button(action: {}, label: {
Text("Button")
  .foregroundColor(.black)
  .padding()
  .background(Color.yellow)
})