SwiftUI: DatePicker

Gün/Ay/Yıl formatında bir tarih verisini kullanıcıdan alırken kullanacağımız bu araç için bir çok farklı kullanım yöntemi mevcuttur.

Şimdilik burada küçük bir kod parçası var. Ancak ilerleyen zamanlarda, tarihsel işlemler ve DatePicker ile ilgili diğer bilgileri ekleyeceğim.

@State private var currentDate = Date() 
/* ... */
DatePicker("Tarih Seçiniz:", selection: $currentDate)