SwiftUI: Form ve Section

Kullanıcılardan alacağımız veriler için kullanacağımız formlar, içerisinde section ve onun içerisindeki form elemanlarını barındırıyor. İçerisinde form elemanları olmak zorunda değil, istediğiniz bileşeni ekleyebiliyorsunuz.

Form{
   Section(header: Text("Kişisel Bilgiler") ){
     Text("test")
   }
            
   Section(header: Text("İletişim Bilgileri")){
     Text("test")
   }        
} 

Section header alanı için birden fazla view kullanmak istiyorsanız, bununla ilgili “Yeni Struct View Oluşturma” yazımıza göz atabilirsiniz.