SwiftUI: GeometryReader

GeometryReader olarak adlandırılan bu nesne, içerisindeki nesneleri matematiksel olarak konumlandırabilmemiz için bize kendi geometrik bilgilerini, ölçülerini vermektedir.

GeometryReader{ gr in
   Text("Sol Üst").foregroundColor(.black).position(x: gr.size.width*0.1, y: gr.size.height*0.1)
   Text("Sağ Üst").foregroundColor(.black).position(x: gr.size.width*0.85, y: gr.size.height*0.1)
   Text("Sol Alt").foregroundColor(.black).position(x: gr.size.width*0.1, y: gr.size.height*0.9)
   Text("Sağ Alt").foregroundColor(.black).position(x: gr.size.width*0.85, y: gr.size.height*0.9)
}.background(Color.orange).foregroundColor(.white).frame(width: 300, height: 300, alignment:.center/*) 

Bilgileri gr değişkenine atadık ve sonrasında GeometryReader içerisindeki nesneleri oluşturduk. gr.size.height ile parent nesnemizin yani GeometryReader nesnesinin yükseklik, gr.size.width ile genişlik bilgilerini aldık. Bu bilgileri 0 ile 1 arasında değerlerle çarparak, alttaki nesnelere de yüzde cinsinden bir konumlandırma yaptık.

Şimdilik bu kadar. GeometryReader ile ilgili daha fazla şey öğrendiğimde, sizlerle de paylaşacağım. Hoşçakalın.