React-Native: justifyContent ve alignItems

Herhangi bir component içerisindeki diğer bileşenlerin konumlandırılması için 2 farklı özellik kullanılmaktadır. Fakat bu 2 özellik de flexDirection ile ilişkili olarak çalışmaktadır.

justifyContent

Bir view için flexDirection row olarak ayarlandığında içindeki bileşenler yan yana listelenir. Bu durumda justifyContent, yatay hizalama özelliğini tanımlar. Ancak flexDirection column olarak ayarlandığında, justifyContent özelliği dikey hizalamayı belirlemektedir.

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi, justifyContent alt bileşenlerin listeleme eksenine göre hizalamayı sağlamaktadır.

alignItems

Bu özellik ise, justifyContent özelliğinin ters ekseninde hizalamayı belirler. Yani flexDirection row olarak belirlendiğinde içerisindeki bileşenler yatay olarak listelenecektir fakat alignItems ile bu bileşenlerin dikey hizalaması belirlenecektir. Aynı şekilde flexDirection column olarak belirlendiğinde de bileşenler dikey olarak listelenecektir fakat, alignItems ile bu bileşenlerin yatay hizalaması belirlenecektir.

Şimdilik bu kadar. Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle. Hoşçakalın.