SwiftUI: List

İçerisinde en fazla 10 adet item barındırabilen bir listeleme nesnesi. Alternatif olarak kullanılabilecek farklı yöntemler mevcut. Aşağıdaki gibi kullanılabilir.

List(){
   Text("deneme metni")
   Text("deneme metni 2")
   Text("deneme metni 3")
   Text("deneme metni 4")
   Text("deneme metni 5")
   Text("deneme metni 6")
   HStack{
      Text("sol")
      Spacer()
      Text("sağ")
   }    
} 

Veri Dizisi Listeleme

List ile bir kaynaktan elde ettiğiniz veri dizisini listeleyebilirsiniz. Burada listeleme ile ilgili herhangi bir limitle karşılaşmıyorsunuz.

var dataList = ["Satır 1", "Satır 2", "Satır 3", "Satır 4", "Satır 5", "Satır 6", "Satır 7", "Satır 8", "Satır 9", "Satır 10", "Satır 11"] 

/* ... */

List(dataList, id: \.self ){ dataSatir in
   Text(dataSatir)
}