SwiftUI: VStack, HStack, ZStack, Divider ve Spacer

SwiftUI ile kodlama yaparken nesneleri yatay, dikey veya üst üste konumlandırmak istediğimizde bu bileşenlerden faydalanırız. VStack nesneleri alt alta, HStack yan yana, ZStack ise üst üste konumlandırmamıza izin vermektedir.

Ekran görüntüsündeki görüntüyü aşağıdaki gibi oluşturduk. VStack, HStack ve ZStack kullanımı ile ilgili eklemelerim sürecek.

ScrollView(){ 

VStack(){ 
   Text("DİKEY 1") 
   Text("DİKEY 2") 
} // VStack 

HStack(){ 
   Text("YATAY 1") 
   Text("YATAY 2") 
} // HStack 

ZStack(){ 
   Text("ARKA").font(.largeTitle).foregroundColor(.red)
   Text("ÖN").foregroundColor(.orange).fontWeight(.bold).padding(.top) 
} // ZStack 

}

VStack ve HStack bileşenleri için alignment, spacing değerleri initialize edilirken gönderilebilir. ZStack sadece alignment değeri kabul edilmektedir.

Divider

Divider nesnesi hiç bir özellik tanımlamamıza izin vermiyor. Yalnızca nesneleri birbirinden bir çizgi ile ayırma işlemi yapar. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

Divider()

Spacer

Nesneleri konumlandırırken spacer ile nesneleri sınırlar dahilinde itekleyebilirsiniz.

Spacer()

Spacer kullanırken minLength özelliği ile, Spacer için minimum yükseklik veya genişlik değeri atanabilir.

Spacer(minLength: 50)

Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.