SwiftUI: Yeni Struct View Oluşturma

Struct View oluşturma ile ilgili notlar için henüz bir yazı oluşturamadım.

/* .... */ 

birComponent.init(metin: "test", altAciklama: "best")  

/* .... */

struct birComponent: View{
     var metin : String
     var altAciklama : String
     
     var body: some View{
         HStack{
             Text("Kişisel Bilgiler")
             Spacer()
             Text("Zorunlu")
         }
     }
 }