Swift

Swift’de Değişken ve Sabit İşlemleri

Merhaba arkadaşlar, swift ile ilgili giriş seviyesinde bazı bilgileri hızlıca sizlere aktarmaya çalışacağım.

Değişkenler

Hafızada geçici olarak saklanabilen verilerdir. Swift’de değişkenler için veri tipi belirtmeniz gerekmez. Doldurulan içeriğe göre, kendisi data türünü belirleyebilmektedir. Fakat tip belirtmekte her zaman fayda vardır. Program kapatılana dek hafızada tutulmaktadır. Swift’de satırın sonunda noktalı virgül kullanmanıza gerek yoktur. Aynı satırda birden fazla değişken tanımlamak için noktalı virgül kullanabilirsiniz. Swift’de değişken tanımlarken büyük küçük harf hassasiyeti vardır ve değişken isimleri rakamla başlayamaz. Ayrıca değişken isimlerinde @, $ ve % işaretleri değişken adının içerisinde kullanılmamaktadır.

Türkçe’de ismi değişken olan variables tanımlamaları swift’de sabit ve değişken olarak 2’ye ayrılıyor. var ile tanımladıklarımız daha sonra değiştirilebiliyorken, let ile tanımladıklarımız değiştirilemiyor. Bunlara sabitler adı veriliyor.

Swift’de değişkenler için herhangi bir karakter seti kısıtlaması yok. Emojileri bile bir değişken ismi olarak kullanabilirsiniz. Swift bu konuda bir çok programlama diline daha esnek ve geniş bir yapıya sahip olduğunu kanıtlıyor. Aşağıda, değişkenler ile ilgili notlarımı inceleyebilirsiniz.

Değişken Tanımlama

Tür belirtmeden değişken tanımlama;

var isim = "Mehmet"

Tür belirterek değişken tanımlama;

var isim : String = "Mehmet"

Değişken Tanımlama

var strText = “Metinsel İçerik” // String Değişken
var age = 25 // Integer Değişken
var oran = 11.50 // Float Değişken
var durum = true // Boolean Değişken

Integer Değişken Değeri Arttırma

Mantıksal olarak aşağıdaki gibi yapılabilirken;

age = age + 1

Pratik olarak şu şekilde yapılabilmektedir.

age += 1
var strText2 : String = “Metinsel İçeriğim”
var age2 : Integer = 25
var oran : Double = 5.55
var durum : Boolean = false

String Append ( String Birleştirme )

strText.append(“ Deneme”) // “Metinsel İçerik Deneme” çıktısını verir.

Lowercased() ve Uppercased()

Swift ile büyük küçük harf dönüştürme işlemleri aşağıdaki gibi yapılabilmektedir.

strText.lowercased() // “metinsel içerik” çıktısını verir.
strText.uppercased() // “METİNSEL İÇERİK” çıktısını verir.

Değişken ve String Harmanlama

degisken1 = "Date : \(degisken2)"

Değişkenler İçin Veri Tipleri

Int: 0 dahil pozitif ve negatif sayılar.

UInt: 0 dahil pozitif sayılar.

Double: Yüksek değerli ondalıklı sayılar.

Float:  Düşük değerli ondalıklı sayılar.

Character: Tek karakter (Harf)

String: Metinsel içerik

Bool: True yada False