Swift

Arrays, Dictionaries ve Unique Diziler

Diziler düzenli verilerdir. Sınırsız sayıda değişkeni 1 dizide saklayabilirsiniz. Bu değişkenleri anahtarları yardımıyla çağırabilirsiniz. Okullarda öğrencilere verilen numara gibi, her veri içim 1 anahtar belirleyip, bu anahtarlar yardımı ile aynı veriyi birden fazla yerde kullanmanız kolaylaşacaktır. Diziler bir çok farklı amaç için kullanılabilmektedir.

Düzenli verilerimizi sakladığımız veri dizileri, anahtarlı ve anahtarsız, unique ve sıralı örneklerini inceleyelim.

Dizi Tanımlama

var myFriends = [“Mehmet”, “Esra”, “Derya”]

Dizide Heterojen İçerikler (ANY)

var myVariables = [“Mehmet”, 14, 22.5, “Asiye”] as [Any]

Dizinin Eleman Sayısı (COUNT)

myVariables.count

Dizinin İlk ve Son Elemanı (FIRST – LAST)

myVariables[myVariables.count-1] // Alternatif

yada

myVariables.last

Dizi Sıralama (SORT)

myVariables.sort()

Diziye Eleman Ekleme (APPEND)

myVariables.append(“Deneme”)

DICTIONARIES ( KEY-VALUE PAIRING )

var myFriends = [“Ezgi” : “Sevgilim”, “Hande” : “Arkadaşım”];

SIRASIZ BENZERSİZ DİZİLER (SET)

Unique değerler saklayan dizilerdir. Her item 1 kez kaydedilir. Unordered olarak saklanır.

var mySet : Set = [1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,4,4,5,2,3,4] // Sadece 1,2,3,4,5,6,7,8 itemleri saklanır.

Diziyi SET’e Dönüştürme

myNumbers = [1,2,3,4,5,4,4,3,3,1,2]
myUniqueNumbers = Set(myNumbers) // 1,2,3,4,5 değerlerinden yeni bir SET üretilir.

SET Birleştirme (UNION)

var ErkekIsimleri : Set = [“Ahmet”, “Deniz”]
var KizIsimleri : Set = [“Deniz”, “Canan”]
var ButunIsimler : Set = ErkekIsimleri.union(KizIsimleri)
print(ButunIsimler) // Ahmet, Deniz, Canan sonucunu çıkarır.