Swift

Swift’de Döngüler

Döngüler dizilerde, veritabanlarında veya başka birimlerde başka şekilde saklanan verilerin listelenmesi, toplu halde işlenmesi, üzerinde değişiklik yapılması gibi durumlarda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında, hiçbir veri olmasa bile bir işlemi belli bir sayıda, belli bir durum gerçekleşene kadar yapmak gibi amaçlarınız için kullanabileceğiniz ifadelerdir.

While Loop

Aşağıda number değişkeni 0 olarak tanımlanır ve 10’dan küçük olduğu sürece 1 arttırır. 

var number = 0 
while number < 10 {
     number += 1 
}

For In Loop

Aşağıdaki döngüde bütün arkadaşları tek tek friend değişkenine atayarak yazdırıyoruz.

var myFriends = [“Asiye”, “Ezgi”, “Hande”]
for friend in myFriends {
     print(friend)
}

Aşağıdaki örnekte 1,2,3,4,5 sırası ile yazdırılmaktadır.

for numara in 1 … 5 {
    print(numara)
}