Swift

Swift’de Fonksiyonların Kullanımı

Swift’de bütün programlama dillerinde olduğu gibi fonksiyonları kullanmaktayız. Eğer bir değer dönecekse, return edilecek veri tipini tanımlamamız gerekmektedir. Hangi tipde veri dönecekse ” -> Int” gibi dönecek verinin tipini belirtmemiz gerekiyor.

Fonksiyon tanımlama oldukça basittir. Eğer herhangi bir veri dönüşü yapılmayacak ise, aşağıdaki gibi basitçe tanımlama yapabilirsiniz.

Fonksiyon Tanımlama

func toplama(){
     print(“toplama fonksiyonu çağrıldı.”)     
}

Fonksiyonu Çağırma

toplama()

Fonksiyona Değer Gönderme

func toplama( x : Int, y : Int ){
     print(x + y)
}

Fonksiyondan Çıktı Verme (RETURN)

-> Int ile return edilecek verinin tipi belirtilmektedir. 

func toplama( x : Int, y : Int ) -> Int {
     return x + y
}