Swift

Swift’de Galeriden Fotoğraf Seçme

UIImagePickerControllerDelegate, UINavigationControllerDelegate sınıfa dahil edilir. Sonrasında picker tanımlaması yapılır ve present edilir. Kullanıcı galeriden bir görseli seçtiğinde didFinishPickingMediaWithInfo fonksiyonu çağrılacaktır. Bu fonksiyon içerisinde imaj ile ilgili işlemler yapılır ve picker dissmiss edilir.

Picker Tanımlaması

let picker = UIImagePickerController()
picker.delegate = self
picker.sourceType = .photoLibrary
picker.allowsEditing = true // Kullanıcının kırpmasına izin verilsin mi ?
present(picker, animated: true, completion: nil)

Pick Yakalama ve Picker Kapatma

func imagePickerController(_ picker: UIImagePickerController, didFinishPickingMediaWithInfo info: [UIImagePickerController.InfoKey : Any]) {
imageView.image = info[.editedImage] as? UIImage
self.dismiss(animated: true, completion: nil)
}