Swift

Swift’de ImageView Tıklama İşlemi

Swift’de bazı objeler tıklanabilir değildir, hatta bazı objeler için bütün kullanıcı etkinlikleri default olarak görmezden gelinir. ImageView’da bunlardan biridir. ImageView’da kullanıcı etkinliklerini dokunma, aşağı çekme gibi durumları yakalayabilmek için isUserInteractionEnabled true olarak gönderilmelidir.

Aşağıdaki kod yardımı ile Image Tap yakalanabilmektedir.

imageView.isUserInteractionEnabled = true
let imageTap = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(imageTapFunc))   
imageView.addGestureRecognizer(imageTap)

Bunun için de selector’da belirtildiği gibi imageTapFunc isminde @objc bir fonksiyon oluşturmalıyız.