Swift

Swift Kurucu View Metodları (Instance Methods)

Swift ile uygulama yazarken, kullanıcı bir ekrandan diğerine geçtiğinde, veya uygulama ilk açıldığında 1 kez, veya uygulamanın ana ekranı 2.kez açıldığında gibi durumlarda bazı işlemler yapmak isteyebilir, bazı fonksiyonları çağırmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda aşağıdaki kurucu metodları kullanabilirsiniz.

viewDidLoad() : View tamamen yüklendiğinde. Herşeyden önce.

viewDidDisappear() : View ortadan kaybolduğunda. Kullanıcı başka sayfaya geçiyor.

viewWillDisappear() : Kullanıcı başka sayfaya geçecek.

viewWillAppear() : View belirmeden önce. viewDidLoad’dan önce. Kullanıcı görmek üzere.

viewDidAppear() : View belirdikten sonra. Kullanıcı gördü.

Önemli Not : Segueler arası geçiş yaparken, viewDidLoad 2.gösterimde çalıştırılmaz viewWillAppear() veya viewDidAppear() kullanılabilir.