Swift

Swift’de Klavyeyi Kapatma Yöntemleri

1 adet gesture oluşturuyoruz, ve view’a ekliyoruz. View’a tıklandığında, hidekeyboard fonksiyonumuz çalışacak şekilde. gestureRecognizer değişkenine atadığımız tıklama event’ı istediğiniz outlet’e tanımlanabilir. Böylelikle dilediğiniz dokunma işleminde klavyeyi gizleyebilirsiniz. (Image gibi objeler için tıklama olayında user interaction aktif edilmesi gerekebilmektedir.)

let gestureRecognizer = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(hideKeyboard))
view.addGestureRecognizer(gestureRecognizer) // istenen bileşene eklenebilir.

Fonksiyonumuz

@objc func hideKeyboard(){
view.endEditing(true)
}