Swift

Swift’de Optionals Kavramı (Soru İşareti ve Ünlem)

Kullanıcıdan alınan verilerde tip uygunluğu ön tanımlaması yapmak için kullanılır.  Örneğin veri initialize edilmemişse ? kurtarıcımız olabilir.

Soru İşareti (?)

Olma veya olmama ihtimali mevcut. Uygun olduğu takdirde onay alır.

Ünlem İşareti (!)

Bu değerin olmama ihtimali yoktur. Kesinlikle tanımlanmıştır. Eğer bir sorun oluşursa, fatal error ile karşılaşmanız olasıdır.

Default Value ile Kurtarma

var numara = “5” // string olarak alınan bir 5 ifadesi.
var sayisalNumara = ( Int(numara) ?? 0 ) // Dönüştürülemezse 0’a eşitlenir.

IF Let ile Kurtarma

if let numaraCheck =  Int(numara) {
      // eğer numara integer olarak tanımlanabilirse.
}else{
      // tanımlamazsa hata ver.
}