Swift

Swift İle Ekranlar Arası Geçiş (Segue İşlemleri)

Viewcontroller eklendikten sonra, Push işlemi için Storyboard’da işaretleme tamamlanır ve ID tanımlaması yapılır. Sonrasında aşağıdaki işlemler yapılır. Şimdi notları daha hızlı buraya yerleştirmek adına ekran görüntüsü vs. paylaşamıyorum, fakat ilerleyen günlerde ihtiyaç olursa notları ekran görüntüleri ve kaynak linkleri ile güncellemeyi düşünüyorum.

performSegue ile Diğer Ekrana Geçmek

performSegue(withIdentifier: "verilenID", sender: self)

Diğer Segue İçin Veri Sunmak

override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
    if segue.identifier == "pDetayEkrani" {
      gonderilecekVeri = "naber selami”
      let destinationVC = segue.destination as! Detail
      destinationVC.gelenVeri = gonderilecekVeri
    }
}