Swift

Swift’de Timer() Kullanımı

Bir işlemi veya bir fonksiyonu belirli aralıklarla çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken döngüleri kullanmak uygulamanıza çok ağır bir yük yükler. Bu yüzden sıralı olarak bir fonksiyon veya bir işlem çalıştırılacaksa Timer() kullanmanız gerekmektedir.

Timer.scheduledTimer ile tanımlayıp bir değişkene atıyoruz.

Parametreler

  • timeInterval: Zaman aralığı (sn.)
  • selector: Çalıştırılacak fonksiyon.
  • repeats: İşlem tekrar edecek mi ?
timer = Timer.scheduledTimer(timeInterval: 1, target: self, selector: #selector(timerFunction), userInfo: nil, repeats: true)

timerFunction() fonksiyonu her 1 saniyede bir kez çalıştırılır.