SwiftUI

SwiftUI: Dizi Oluşturma ve Eleman Ekleme (Append Item to Array)

SwiftUI ile çalışırken değişebilecek veriler için @State kullanılması gerekmektedir. Herhangi bir değişkenin başına @State eklemesi yaptığınızda, kullanıcı aksiyonları, fonksiyonlar vs. ile bu veri üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. Örneğin bir bileşenin görünüp kaybolması veya renkler, bu herşey olabilir.

Detaylı bilgi için developer.apple.com adresine göz atabilirsiniz.

import Foundation
import SwiftUI

struct ToDoListModel: Identifiable {
    let id = UUID()
    let name: String
}

Yukarıdaki gibi bir ToDoList Modeli oluşturduğumuzu farz edelim. Bu model ile bir array oluşturalım.

@State var tasks = [ToDoListModel]()

@State var ile oluşturduğumuz tasks dizisi ToDoListModel tipinde. Ve içi boş. Eleman eklemek için aşağıdaki yöntemi kullanabiliriz.

self.tasks.append(ToDoListModel(name: "Arabayı yıka!"))

Bu şekilde belirli modellerde oluşturduğumuz dizilere veri eklemesi yapılabilmektedir.