SwiftUI

SwiftUI : NavigationView, NavigationLink ve Sheet İle Sayfalar Arası Geçiş

NavigationLink Oluşturmak için bir NavigationView nesnesinin içinde olmamız gerekmektedir. Aşağıdaki kod yardımı ile bir View’dan diğer View’a geçiş sağlayabilirsiniz.

NavigationView{
    NavigationLink(destination: NavigationSecondView() ) {
        Text("Navigation Link")
    }
}

Sheet İle Popup Açtırma

Button(action: {
     self.shown.toggle()
}){
     Text("Tık")
}.sheet(isPresented: self.$shown) { () -> ArtistDetail in
     ArtistDetail()
}

Navigation ile ilgili notlar çok yakında güncellenecektir.